Κατάστημα Πώλησης Κινητών

10/04/2015
από mytenta mytenta
Γλυφάδα Τέντα με λογότυπο
Η πρόσφατη δουλεία μας σε κατάστημα πώλησης κινητών τηλεφώνων στο κέντρο της Γλυφάδας, με εκτύπωση λογότυπου μήκους 2 μέτρων το καθένα.